Dünya Obezleşiyor !

Elazığ Mediline Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm uzmanımız Op. Dr. Fatih EROL, günümüzde insanların hareketsiz, stresli bir yaşam sürmesi ve düzensiz, dengesiz beslenmesi nedeniyle kilolu insan sayısının hızla arttığını söyledi. Dünya'da 1.6 milyar kişinin fazla kilolu, bunların 400 milyonunun ise obez olduğunu belirtti. Op. Dr. Fatih EROL, şişmanlık ve obezitenin tedavi edilmesi gereken ciddi bir metabolizma hastalığı olduğuna da dikkat çekti.

En büyük sorumlu aşırı yemek, hareketsiz yaşam. Obezite üzerinde bu kadar durulmasının nedeni, başta kalp ve damar, hipertansiyon, diyabet, kanser gibi birçok ciddi hastalığa davetiye çıkarması, erken ölüm ve sakatlıklara yol açmasıdır.

Obezite küresel boyutta önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde obezite her geçen gün artış göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Asya, Afrika ve Avrupa’nın 6 ayrı yöresinde yapılan ve 12 yıl süren çalışmasında 10 yılda obezite prevalansında %10-30 arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir.

Obezitenin en sık görüldüğü ABD’de Kronik Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) tarafından NHANES (ABD-Ulusal Beslenme ve Sağlık Araştırması) çalışmasına göre 2013-2014 yılında obezite (BKI > 30) prevalansının erkeklerde %31.1, kadınlarda %33.2, 2015-2016 yılında ise erkeklerde %33.3, kadınlarda ise %35.3 olarak tespit edildiği açıklanmıştır.

Avrupa’da yetişkinlerde fazla kilolu olma prevalansı erkeklerde %32-79, kadınlarda ise %28-78 arasında değişmektedir. Fazla kilolu olma durumunun en yüksek olduğu ülkeler Arnavutluk, Bosna-Hersek ve İngiltere (İskoçya bölgesinde)’dir. Türkmenistan ve Özbekistan ise prevalansın en düşük olduğu ülkelerdir.  Bu ülkelerde obezite prevalansı ise erkeklerde %5-23, kadınlarda %7-36 arasında değişmektedir.

Kadınlarda obezite, çoğu ülkede erkeklere göre daha fazla görülüyor. Avrupa’daki 8 ülkede yapılan araştırmaya göre, daha az eğitimli olan kadınların obez olma olasılığı eğitim seviyesi yüksek olan kadınlara göre 2-3 kat daha fazla.

Eğitim ve sosyo-ekonomik geçmiş obeziteyi direkt olarak etkilemektedir. Yapılan araştırmalara göre obez insanlar, normal kilodaki insanlarla karşılaştırıldığında iş bulma konusunda dezavantajlı konumdadırlar. Aynı araştırmalara göre obez insanlar, çalışma saatleri ve hasta oldukları günler göz önüne alındığında daha az üretken olup normal kilodaki insanlara göre %10 daha az para kazanıyorlar.

Gelişmiş ekonomilerde, sosyal açıdan dezavantajlı çocuklar obeziteye yakalanma konusunda daha büyük risk altındayken, düşük gelirli ekonomilerde, orta ve yüksek gelirli nüfus gruplarından çocuklar daha fazla kilolu veya obezite riskine sahip olma eğilimindedir.


Sosyal Medya Paylaşımı: