Transit Bipartisyon Ameliyatının Avantajları

Şeker hastalığı, günümüzde gitgide artış gösteren, kandaki şeker seviyesinin yükselmesine bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Başta genetik ve beslenme olmak üzere pek çok hastalığa ve faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilen şeker hastalığının nedeni pankreasın insülin üretiminde yetersiz kalması veya pankreas tarafından üretilen insülin miktarının glikoz yönünden metabolik dengeyi sağlayabilecek kadar olmamasıdır. İnsülin hormonu görevlerinden biri kana karışarak şeker seviyesini düzenlemektir ve görevini tam anlamıyla yerine getirememesi sonucunda kan şekeri yükselir ve buda birçok organ ve sistemin fonksiyonlarını olumsuz etkilenmesine sebebiyet verir. Günümüzde TİP 2 diyabetlileri için çok uygun bir tedavi seçeneği olan şeker ameliyatları, Elazığ Özel Mediline Hastanesi Metabolik ve Obezite Cerrahi uzmanımız Op. Dr. Fatih EROL tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Obezite ile ilişkili olan diyabetlilerde uygulanan Transit Bipartition (Döngüsel İki Bölmeli Laparoskopik Tüp Mide Ameliyatı) nedir, nasıl yapılır, riskleri nelerdir, hastane süreci ve ameliyat hakkındaki tüm sorularını yanıtlarını burada bulabilir, ayrıntılı bilgi için bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Modern yaşama bağlı olarak glisemik indeksi yüksek gıdaların tüketimi artmaktadır. Buna bağlı olarak bağırsakların ilk kısmından şeker hastalığına neden olan bir takım hormonların salgılanımı artmakta iken; şeker hastalığını engelleyen ve bağırsağın son kısmından salgılanan hormonların salınımı azalmaktadır. Transit Bipartisyon ameliyatı şeker hastalığına neden olan bu hormonal dengesizliği önlemek amacıyla yapılan bir metabolik cerrahidir.

Transit bipartisyon ameliyatı fazla kiloları olmayan ancak aynı zamanda diyabeti olan hastalara uygulanan gelişmiş bir metabolik cerrahi yöntemidir. Tüm metabolik cerrahi yöntemleri içerisinde belki de en gelişmiş yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Amaç emilimi bozmak ve besin tüketimini sınırlamaktır. Emilimin oldukça narin bir şekilde bozuluyor olmasından dolayı sindirim sistemine bağlı yan etkiler oldukça sınırlıdır. Ameliyat, mide hacminin sınırlandırılması ile başlar. Genelde mide hacminin yüzde yetmişi işlevsiz hale getirilir. Hastanın fazla kiloları olmasa dahi kan şekerini kontrol etmek amacıyla bu mutlaka gerçekleştirilir.

Alınan mide kısmı, iştahın artmasını sağlayan özel bir hormonun da salgı bölgesidir. Geride kalan mide kütlesi kesi noktalarından zımbalanarak kapatılır ve kaçak riskinin önüne geçilir. İkinci aşamada ise bağırsaklara gerçekleştirilecek müdahaleye sıra gelir. Hastadan hastaya göre değişmekle birlikte özel bazı ölçülere göre kesi işlemi gerçekleştirilir. Bağırsakların alt kısmından 130 – 150 santimetre arasında bir noktaya işaret konur. İşaret noktasından yukarıya doğru 100 – 120 santimetre daha gidilerek bağırsaklar ikiye ayrılır. Alt bağırsak parçasının üst ucu midenin altına ikinci bir yol olarak bağlanır. Halihazırda mideden çıkan bağırsak parçası ise, alt bağırsak parçasına ilk işaret konulan noktadan bağlanır. Böylece anüse doğru yaklaştıkça birleşen ancak üst tarafı birbirinden oldukça uzak olan iki farklı bağırsak yolu oluşturulur.

Ameliyat ile birlikte:

- Besin tüketim miktarı yüzde elli ile seksen arasında azaltılır.

- Tüketilen besinlerin yüzde altmış kadarı yeni bağırsak yolundan, yüzde kırk kadarı da eski bağırsak yolundan hareket eder.

İki farklı yoldan besin geçici olması sindirimi hızlandırırken aynı zamanda kana karışan şeker miktarını azaltır. İnsülin salgısını artıran alt bağırsak parçasına hızlıca besin geçici olması da insülin hormonu miktarını artırır.

Transit bipartisyon ameliyatının temel amacı olan şeker hastalığının tamamen oradan kaldırılması bu bağırsak akış şeması ile kolayca gerçekleştirilmektedir.

Transit bipartisyon ameliyatı her diyabet hastası için uygun değildir. Ameliyat ancak en uygun hastalara uygulandığı takdirde başarılı olduğu için, şartları taşımayan hastalara transit bipartisyon ameliyatının uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca vücudun durumuna göre diğer ameliyat yöntemlerine başvurulması da mümkündür.

- Transit bipartisyon ameliyatı yalnızca tip 2 diyabet hastalarına uygulanmaktadır.

- Tip 2 diyabet hastalarının insülin rezervleri yani insülin üretebilme kapasiteleri yeterli olmalıdır.

- Hastaların vücut kitle indeksleri yirmi ile otuz arasında olmalıdır. Genel hasta profilinin ise 25-30 arasında olması yeterlidir.

- Diyabete diğer metabolizma sorunları eşlik ettikçe ameliyata uygunluk azalır.

- Transit bipartisyon ameliyatının yapılacağı hastaların tüm ameliyatsız yöntemleri içtenlikle denemiş ancak başarısız olmuş olması beklenir.

Tüm bu şartlara ek olarak hasta özelinde belirlenen çeşitli sağlık şartları da aranmaktadır. Hiç kimse, hiçbir yerden duyduğu bilgiler ışığında ameliyata uygun olup olmadığına karar vermemelidir. Uygunluk ancak uzun bir tıbbi muayenenin ardından belli olmaktadır.

Transit Bipartisyon Ameliyatının Avantajları : 

- Düşük intragastrik basınç ve buna bağlı tüp mide kaçaklarının engellenmesi

- Mide içindeki basıncın düşük olmasına bağlı olarak uzun vadede uygulanan tüp mide işleminin hacmini koruması ve tek başına yapılan tüp mide işleminde uzun vadede görülen genişlemelerin engellenmesi.

- Endoskopik olarak ince bağırsakların tüm alanlarına erişilebiliyor olması ve bu sayede özellikle oniki parmak bağırsağını devre dışı bırakan tekniklerde görülen safra kesesi, pankreas ve safra kanallarına erişim problemlerinin ortadan kalkması.

- Tüm sindirim sisteminden devam eden yiyecek geçişi ve emilimi

- Endoskopik olarak sindirim siteminin her yerine ulaşım

- Oniki parmak bağırsağı ve safra kanallarına ERCP eşliğinde ulaşım

- Mide antrum, pilor ve oniki parmak bağırsağının korunmasına bağlı vitamin, mineral, demir ve kalsiyum takviyesine ihtiyaç duyulmamasıSosyal Medya Paylaşımı: