BARİATRİK CERRAHİ

BARİATRİK CERRAHİ

Bariatrik cerrahi, kilo kaybında yardımcı olan çeşitli obezite cerrahisi operasyonlarına verilen genel isimdir.

Obezite özellikle batı toplumlarında olmak üzere  dünya  genelinde görülen   en büyük sağlık problemlerinden biridir. Bir çok bilimsel çalışmada mortalite ve morbitideyi arttıran bir çok hastalığın en önemli sebebi olarak obezite gösterilmiştir. Obezite için en yaygın olarak  kullanılan ölçüm yöntemi BMI(vücut kitle indeksidir). Kilonun boyun karesine bölünmesi ile elde edilen değer dir.

18.5-24.9 kg/m2   Normal bireyler

25-29.9 kg/m2          Fazla kilolu

30-40 kg/m2<             Obez

40 kg/m2<             Morbid obez

Ancak Beden Kitle İndeksi (BKI) nin artması her zaman obezite anlamına gelmeyebilir.  Kas dokusu fazla olan bir kişilerde beden kitle  indeksi yüksek çıkabilir. Vücut ağırlığındaki artışların kaynağını anlamak için uzman  değerlendirmesi önemlidir . Bel çevresi erkeklerde 102 cm, kadınlarda ise 88 cm ve daha fazla ise obezite  düşünülmelidir.

Obezite cerrahisinin yapılmasındaki esas amaç kilo vermenin yanısıra obezitenin neden olduğu  hastalıkların (DM, Kalp damar hastalıkları, Uyku apne sendromu vb…) gelişmesine engel olmaktır. Hastalıklar eğer  ortaya çıkmışsa tedavi etmektir.

Tek başına veya birçok faktör  bir arada obeziteye sebep olabilmektedir. Bunlar   genetik yatkıntlık, endokrin ve metabolik hastalıklar,  sosyal ve kültürel farklılıklardır. Temel olarak vücuda giren enerji miktarının yakılan miktardan fazla olması obeziteye sebep olmaktadır.

Dünya genelinde yaklaşık 1,7  milyar kişi fazla kilolu birey olduğu tahmin edilmektedir. USA da durum daha ciddi boyutlardadır. Nüfusun yaklaşık 2/3 fazla kilolu bunların da yaklaşık yarısı kadarı obez olarak sınıflandırılmaktadır.

Obezite cerrahisi son yıllarda dünyada yaygın olarak yapılmaktadır. İlk etkin obezite ameliyatı  Amerika Birleşik Devletlerinde 1954 yılında  Kremen ve Linner  tarafından (jejunaileal baypass) yapılmıştır.

Ameliyatlar etki mekanizmasına göre   3’ e ayrılır.

Kısıtlayıcı ameliyat(ayarlanabilir gastric banding, sleeve gastrektomi)

Emilimi bozan ameliyatlar(Roux-en-Y gastrik bypass,mini gastrik bypass)

Kısıtlayıcı ve emilimi bozan kombine ameliyatlar (duodenal switch,SADI-S)

Bariatrik cerrahi Kimlere Yapılabilir?

Bariatrik cerrahi yapılabilmesi için belirli koşullar gereklidir.

-Vücut kitle indeksinin (VKİ) 40’ın (bazı kaynaklara göre 35’in) üzerinde olması gerekmektedir.

-Kontrol altına alınamayan diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemi varlığında bu oran aşağıya çekilebilir.

-Ciddi yandaş hastalıkların olmamalıdır.

-Kişinin akıl sağlığı yerinde olmalıdır.