DUODENAL SWITCH

DUODENAL SWITCH

Midenin çıkışında pilor adı verilen bir kas sistemi bulunur. Pilor, mide içinde bulunan ve öğütülen gıdaların kontrollü olarak duodenuma, yani on iki parmak bağırsağına geçmesini sağlayan bir vana görevine sahiptir. Pilor kası ayrıca duodenuma açılan safra kanalı ve pankreas kanalından gelen sindirme yardımcı sıvıların mideye kaçmasını da engeller.

Biliopankreatik Diversiyon (BPD) ameliyatında pilor kası da midenin son kısmıyla beraber alınır. Pilor kasının olmaması nedeniyle dumping sendromu sıklıkla ve şiddetli olarak görülür. Ayrıca anastomozda ülser gelişimi, pilor kasının yokluğunda daha sıktır.

Duodenal Switch, pilor kasının korunması için midenin farklı şekilde küçültüldüğü ve ince bağırsağın mideden ve pilor kasından sonraki iki santimlik duodenuma bağlandığı bir başka çeşit Biliopankreatik Diversiyon (BPD) ameliyatıdır. Bu ikisine birlikte Biliopankreatik Diversiyon-Duodenal Switch (BPD/DS) adı verilir.

Duodenal Switch Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyatın ilk aşaması, sleeve gastrektomi yani tüp mide ameliyatında olduğu gibi midenin % 85’inin çıkarılması ve midenin ince bir tüp mide şekline getirilmesidir. Bu bölüm, gıda alımını kısıtlayan etkiyi oluşturur. İkinci aşamada mide çıkışındaki pylor adı verilen halka şeklindeki kas tabakasının birkaç cm ilerisinden ve safra-pankreas sıvılarının döküldüğü yerin biraz gerisinden oniki parmak barsağı kesilerek ayrılır. Mide çıkışı ince barsak-kalın barsak bileşkesinden itibaren geriye doğru 250 cm mesafedeki ince barsakla ağızlaştırılır. Yani, safra ve diğer sindirim enzimlerinin gıdalarla karıştığı ve emilime yol açtığı barsak uzunluğu 250 cm’e düşürülür. Bu işlem, gıdalardaki yağlar ve kalorinin emilim miktarını gastrik bypassın da üstünde bir oranda azaltır.

Duodenal Switch neden tercih edilir?

Cerrahi müdahaleler içerisinde istatistiki olarak en kapsamlı kilo verme yöntemi

Diyabet (Seker hastalığı), yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve yüksek trigliserit için en uygun yöntem

Yüksek kaloriyle beslenen hastalar için en etkili çözüm

Midenin "pyrolik kapağı" korunduğu için hazımsızlığa yol açmaz

Midenin GHRELIN (açlık hormonu) üreten kısmı alındığından açlık hissi ve iştahta azalmaya yol acar

Aşırı kilolu hastalar da kelepçe ve Gastrik Bypass yöntemlerine göre daha ustun kilo vermenize yarar.

Yağ emilimini yavaşlatması yönünden metabolizmaya olan etkileri daha belirgindir, böylece uzun dönemde kilo vermeyi kolaylaştırır ve yardımcı olur. Kilo vermeyi sağlayan 4 ameliyat metodu arasında en etkilisi olmasına rağmen ameliyat sonrası riskleri daha fazla olabilir. Yağ emilimi yavaşlamasının uzun vadedeki etkileri, metodun ustalık gerektirmesi ve ameliyat sonrası uzun tetkik dönemi yüzünden yaklaşık olarak dünyada sadece 50 bariatri cerrahı bu operasyonu gerçekleştirebilmektedir.