METABOLİK CERRAHİ

METABOLİK CERRAHİ

Günümüzde yaygın olarak görülen hastalıklardan biri olan obezite çoğu kişide farklı hastalıklara da neden olabilmektedir. Tip 2 diyabet de bu hastalıklardan biridir. Aşırı kiloya bağlı olarak ortaya çıkan Tip 2 diyabet, hastaların düzenli ve sürekli olarak insülin kullanmasına neden olmaktadır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ise çok daha farklı hastalıkların ortaya çıkması da mümkündür.

Metabolik Cerrahi Nedir?
Metabolik cerrahi en kısa tanımı ile bazı bariatrik ameliyat biçimlerinin tip 2 diyabet başta olmak üzere metabolik sendromların tedavisinde kullanılmasıdır. Metabolik cerrahiden bahsederken tek bir yöntemden bahsedilmez. Uygulanan pek çok ameliyat yöntemi bulunur. Seçilecek ameliyat yöntemi hastanın hastalığına ve yönteme olan uygunluğuna göre belirlenir. Metabolik cerrahide temel hedef ise vücuda alınan besinlerin safra ve pankreas sıvıları ise daha geç buluşmasını sağlamaktır. Bu şekilde pankreasın insülin üretimini harekete geçiren maddeler salgılanmaya başlar ve insülin salınımı yükselerek otomatik olarak artırılmış olur.

Tip 2 Diyabet (şeker hastalığı) ve Obezite genellikle birlikte seyreden uzun yıllarda damarlarda yaygın harabiyete yol açarak kişiyi böbrek yetmezliği, körlük, damar tıkanıklıklarına bağlı kalp krizi, inme (felç), ayak, bacak kesilmesi gibi ağır sonuçlara yol açan hastalıklardandır. Diyetin ve ilaçların yetersiz kaldığı durumlarda hastalara yeni kurtuluş ve tedavi yöntemi “metabolik cerrahi” yöntemleridir.  Metabolik cerrahi yöntemleri, sıklıkla başarısız olduğu için yeniden onarım (revizyon) ameliyatlarına mahkum, hastaların yemek miktarını azaltmalarını amaçlayan kısıtlayıcı, mide küçültücü işlemler yerine, bağırsaklardaki kan şeker seviyelerini dengeleyen, doygunluk hissini tetikleyen nöropeptid ve hormonların daha etkin, verimli çalışmasını sağlayarak kısıtlayıcı anatomik değişikliklere ek olarak, fizyolojik süreçleri etkileyip şeker metabolizmasını kalıcı ve en uygun şekilde dengelemeyi amaçlayan cerrahi işlemlerdir. Bu ameliyatlarla şeker hastalığı kontrol altına alınırken, diyabete bağlı ortaya çıkacak hasarlar önlenmekte, hastalar obezite sorunundan kurtulurken, hipertansiyon ve kolesterol-lipid metabolizması da düzelmektedir.

Metabolik cerrahi neden yapılır?
Tip 2 diyabet tedavisinde: Tip 2 diyabet tedavisinin temeli ameliyat değildir. Egzersiz, kilo kontrolü, ilaçlar ve gerektiğinde insülin tedavisi tüm hastalarda uygulanması gereken temel tedavi yöntemidir. Ancak tüm araştırmalar bize çok yakın takip edilen ve kurallara uyan hastalarda dahi kan şekeri kontrolünün çoğu zaman istenildiği kadar iyi olmadığını ve sıklıkla diyabete bağlı komplikasyonların geliştiğini göstermektedir. Tip 2 diyabet tedavisinde metabolik cerrahi yöntemleri ile hastalığı çok uzun süreler boyunca etkin bir şekilde tedavi etmek mümkündür.
Metabolik sendrom tedavisinde: Metabolik sendrom bel çevresinde artış, hipertansiyon, kan yağ seviyelerinde yükselme ve insülin direnci, ileri safhalarda ise diyabet gelişmesi ile karakterize bir hastalıktır. Metabolik cerrahi ile sadece şeker hastalığı değil, metabolik sendrom da çok etkin bir şekilde tedavi edilebilir.