MİDE KATLAMA AMELİYATI

MİDE KATLAMA AMELİYATI

Mide Katlama Ameliyatı Nedir?

Obezitenin tedavisine yönelik geliştirilen cerrahi tekniklerden biridir. Bariatrik obezite cerrahisinde anılan Gastrik Plikasyon ameliyatı midenin kendi üzerine ameliyatla katlanmasıdır. Adını bu katlamadan alan mide katlama ameliyatında katlama sonrasında mide boylu boyunca (boylamasına) daraltılmaktadır. Bu işlem esnasında mideden parça alınmaz, mide kesilmez, doğrudan katlama ve daraltma işlemine tabi tutulur. Daha önce diyet gibi obezite tedavilerini denemiş ancak yeterli ya da hiç verim alamamış, vücut kitle indeksi en az 30 olan obez hastalar için geliştirilen bu teknik her obezite çeşidinde uygulanmayabilir. Operasyon kapalı ameliyat yöntemiyle gerçekleştirilmekte olup diğer bariatrik cerrahi yöntemlerine nazaran daha kısa sürmektedir.

Mide Katlama Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Gastrik Plikasyon ameliyatı olarak da anılan mide katlama ameliyatında operasyonel olarak iki ayrı uygulama sınıfı mevcuttur. Bu sınıflandırmalardan birinde yalnızca mide ön duvarı bölgelerinin katlanmasıyla yapılan teknik vardır. Diğer sınıflandırma tekniğinde ise hem midenin ön duvarı hem de mide duvarının katlanması bir arada gerçekleştirilir. Aşağıda kısaca özetlenmiştir;

Mide Ön Duvar Katlaması:

Hem mide ön duvarı hem de mide geri duvarı katlama yöntemlerine nazaran çok daha seyrek tercih edilen bir yöntemi temsil etmektedir. Daha seyrek tercih edilmensin nedeni ise; mide katlamasından sonra mide geri duvarının büyük bir bölümünün serbest kalabilme olasılığının olması ya da zaman geçtikçe esneme yapabilme olasılığının var olmasıdır. Esneme neticesinde de mide hacminde bir artış yaşanabilir, mide tekrar eski haline dönüş yaşayabilir. Bu ana sebeplerin yanı sıra diğer mide katlama yöntemlerinden daha zorlu bir uygulama süreci ihtiyacına sahiptir.

Mide Geri Duvar Katlaması:

Mide katlama ameliyatında en sık başvurulan katlama yöntemidir. Bu operasyon çerçevesinde midenin ön duvarları ve geri duvarları katlanmaktadır. İşlem kapsamında ön ve geri duvarlar birbirleri üzerine katlanmakta olup dünya genelinde en sık başvurulan katlama tekniğidir. Kapalı ameliyat tekniği yani Laparoskopik ameliyatla gerçekleştirilmekte olup karın alanına 5 adet küçük oranlı cerrahi kesikler atılmaktadır. Diğer tekniğe göre daha kolaydır, daha kısa sürer, daha uygun maliyetlidir.


Mide Katlama Ameliyatının Avantajları:

Erken dönemde çok başarılı kilo kaybı (7 yıllık sonuçlara göre)

Gastrik bypassla karşılaştırılabilir oranda kilo kaybı

Anastomoz kaçağı riskinin yok denecek kadar az olması

Vücuda herhangi bir yabancı cisim yerleştirilmemesi

Allerji ve erozyon gibi yan etkilerinin olmaması

Laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılabilmesi

Ameliyat sonrası çok hızlı iyileşme

Ayarlama ihtiyacının olmaması

Geri dönüştürülebilir bir ameliyat olması

Başarısızlık durumunda diğer yöntemlere geçebilme

Nispeten düşük maliyetler

Mide Katlama Ameliyatının Dezavantajları:

Uzun vadeli sonuçlarının bilinmemesi

Sonradan ayarlanabilir olmaması (sleeve gastrektomi ve gastrik bypass gibi..)

Sigorta kurumlarınca karşılanmaması

Süper morbid obezlerde kullanılamaması

Az sayıda deneyimli cerrah tarafından yapılabilmesi